Privacy Policy :
 
Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op deze site geeft u aan ADVOGANDA, de verantwoordelijke voor de verwerking, de uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toelating om deze gegevens, in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, te verwerken.

De persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt met het doel om de door u gestelde vraag te beantwoorden of uw commentaar te verwerken.
De persoonsgegevens zullen niet aan derden doorgegeven worden.

U heeft steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kan deze op juistheid controleren/verbeteren. U kunt zich steeds zonder motivatie verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Hiertoe kan u contact opnemen via info@advoganda.be

ADVOGANDA behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling te allen tijde aan te passen conform de geldende privacyregels
Copyright ©2019 Advoganda.  |  Legal  |  Privacy Policy  |  Sitemap

Created by Pixcell & Internetfabriek