Legal :
 
Deze website is opgesteld met als doel informatie te verschaffen over ADVOGANDA en haar advocaten. De overige informatie beschikbaar op of via deze site is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk of professioneel advies worden beschouwd. Hoewel de website met de uiterste zorg is samengesteld, kan geen garantie worden gegeven voor wat betreft de volledigheid en correctheid van de informatie hierin beschreven.

Een bezoek aan onze website impliceert dat u er mee akkoord gaat dat ADVOGANDA niet aansprakelijk kan worden gesteld voor het verlies aan informatie, direct of indirect, voortkomend uit het gebruik van deze website.
Copyright ©2019 Advoganda.  |  Legal  |  Privacy Policy  |  Sitemap

Created by Pixcell & Internetfabriek