Voorstelling kantoor :


Het advocatenkantoor ADVOGANDA werd opgericht op 01.08.2002 met als voornaamste doelstelling aan de rechtzoekende een moderne vernieuwende service aan te bieden, waarbij een waaier van juridische materies aan bod komen.
ADVOGANDA mag dan al een nieuw verfrissend kantoor zijn, toch is het al decennia lang een vaste waarde in de Gentse advocatuur.
ADVOGANDA is immers de nieuwe benaming van Moors & Vennoten die ontstond uit de samenwerking, in 1966 gestart, tussen wijlen Prof. Dr. Willy DELVA, Prof. Dr. Alfons HEYVAERT en Mr. Karel MOORS.


ADVOGANDA staat derhalve borg voor een jarenlange deskundige ervaring, gekoppeld aan een blijvende vernieuwing en bijscholing. Bovendien pleit ADVOGANDA voor alle gewone en administratieve rechtscolleges, waar ook te lande.
Iedere procedure wordt nauwgezet opgevolgd en bespoedigd, met duidelijke informatie naar de cliŽnt.
Prioritair zijn echter een goed advies en een voorafgaande poging tot minnelijke regeling, om te trachten voor de cliŽnt nutteloze kosten te vermijden.
Ook voor het opstellen of aanpassen van overeenkomsten en juridische documenten kan u bij ADVOGANDA terecht.


Voornaamste werkterreinen :

- Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht
- Verkeersrecht
- Aannemings- en bouwrecht
- Vastgoedrecht, onteigeningsrecht en appartements-medeeigendom
- Gezins- en familierecht
- Huwelijksvermogensrecht
- Erfrecht
- Notarieel recht en notariŽle aansprakelijkheid
- Jeugdrecht en jeugdbeschermingsrecht
- Strafrecht en strafprocesrecht
- Verbintenissenrecht en bijzondere overeenkomsten
- Ruimtelijke ordening en stedenbouw
- Milieurecht
- Ziekenhuiswetgeving en medisch recht
- Consumentenkrediet
Copyright ©2019 Advoganda.  |  Legal  |  Privacy Policy  |  Sitemap

Created by Pixcell & Internetfabriek