A D V O C A T E N

  H. OVERDENBORGER
  Els DE GROOTE
  Frédéric CORYN
  Peggy SINNAEVE
  Lindsey PARMENTIER
  Hanne DE CLERCK
DE GROOTE Els

Tel. : 09/269.90.27
Fax : 09/225.92.69
E-mail : elsdegroote@advoganda.be

Els De Groote (geboren te Oudenaarde op 20 juni 1968) studeerde rechten aan de Universiteit Gent, waar zij in 1991 het diploma van licentiaat in de rechten behaalde met grote onderscheiding. Zij is advocaat aan de balie te Gent sinds 1 september 1991. Els De Groote was van 1991 tot 1999 verbonden aan de vakgroep burgerlijk recht van de Universiteit Gent, van 1991 tot 1993 als wetenschappelijk medewerker N.F.W.O. bij Prof. Dr. J. Gerlo in het kader van het project “Naar een humaner Familieprocesrecht” en van 1993 tot 1999 als assistent bij Prof. Dr. J. Gerlo, afdeling Personen- en Familierecht.

Zij werkte mee aan verschillende wetenschappelijke uitgaven en is op heden medewerker aan de Geannoteerde Wetboeken Die Keure (Burgerlijk Wetboek, Wetboek Bijzondere Wetgeving, Gerechtelijk Wetboek)

Els De Groote is vennoot in de advocatenassociatie Moors & Vennoten.
Voornaamste werkterreinen binnen het kantoor :

Gezins- en familierecht (echtscheiding, afstamming en adoptie, ...)
Notarieel recht en notariële aansprakelijkheid
Erfrecht
Huwelijksvermogensrecht
Jeugdrecht en jeugdbeschermingsrecht

Publicatielijst :

E. DE GROOTE, "Humanisering van de rechtspositie van beschermde meerderjarigen en minderjarigen in het familierechterlijk proces", in E. DE GROOTE, J. MELLAERTS en B. POELMANS, Naar een humaner familieprocesrecht, Acco Leuven 1994, 203-267.

E. DE GROOTE, Verkoop van onroerende goederen toebehorend aan personen onder voorlopig bewind en aan minderjarigen", T.Not. 1993, 466-490

E. DE GROOTE, " Onderhoudsplicht van meerderjarige kinderen en gronden van onwaardigheid", noot onder Vred. St.-Jans-Molenbeek 3 mei 1994, T. Vred. 1995, 320-323.

E. DE GROOTE, "Het recht op persoonlijk contact", in GERLO,J.,DE GROOTE,E., WYLLEMAN,A., De uitoefening van het ouderlijke gezag en het omgangsrecht (Wet van 13 april 1995 betreffende de gezamelijke uitoefening van het ouderlijk gezag), Gandaius Actueel I,Story Scientia 1995, 143-152.

E.DE GROOTE, "Voorlopig bewind", in Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer. Personen- en familierecht, art. 488bis f-h B.W., Kluwer 1995.

E.DE GROOTE, "Territoriale bevoegdheid inzake verkoping van onroerende goederen (mede) toebehorend aan minderjarigen", noot onder Arrondrb. Gent 20 maart 1995, R.W. 1996-97, 230-231.

E.DE GROOTE, "Grove beledigingen en echtscheiding", noot onder Gent 29 april 1996 en Antwerpen 26 juni 1996, A.J.T. 1996-97, 301-302.

E.DE GROOTE, "Machtiging tot verkoop van een onroerend goed van een minderjarige", noot onder Brussel 10 april 1997, A.J.T. 1998-99, 363-364.

E. DE GROOTE, “Het recht op persoonlijk contact tussen grootouders en kleinkinderen”, Antenne 1999, 38-41.

E. DE GROOTE, “Gebrek aan respect voor de onderhoudsplichtige ouder als grond tot afschaffing van de onderhoudsbijdrage”, noot onder Vred. Gent 28 december 1998, A.J.T. 1999-00, 712-713.

E. DE GROOTE, Burgerlijk recht Jurisprudentie. Personen- en Familierecht, Die Keure, deel huwelijk, echtscheiding, afstamming, adoptie, verlating van minderjarigen, meerderjarigen en onbekwaamverklaarden.

Vertaling en bewerking van “De grootouders in de familie. Hun statuut en hun taak.” Koning Boudewijnstichting.

Medewerker Geannoteerde Wetboeken Die Keure, Wetboek Burgerlijk Recht, Wetboek Bijzondere Wetgeving, Gerechtelijk Wetboek.

Wettelijke bepalingen :

Mr. De Groote is advocaat in België en is ingeschreven aan de balie van Gent. Het kantoor van Mr. De Groote is gevestigd te 9000 Gent, Fortlaan 77. Mr. De Groote oefent het beroep van advocaat uit als vennoot van de C.V.B.A. Moors & Vennoten, een associatie in de zin van het Reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 8 november 2006 betreffende samenwerkingsverbanden tussen advocaten en betreffende eenpersoonsvennootschappen van advocaten. De zetel van het kantoor is gevestigd te 9000 Gent, Fortlaan 77. Het ondernemingsnummer van het kantoor van Mr. De Groote is 0428.053.377
Copyright ©2014 Advoganda.  |  Legal  |  Privacy Policy  |  Sitemap

Created by Pixcell & Internetfabriek