A D V O C A T E N

  H. OVERDENBORGER
  Frťdťric CORYN
  Peggy SINNAEVE
  Lindsey PARMENTIER
  Hanne DE CLERCK
OVERDENBORGER Herbert

Tel. : 09/269.90.23
Fax : 09/225.92.69
E-mail : herbertoverdenborger@advoganda.be

Herbert Overdenborger (geboren te Gent op 11 juni 1948) werd doctor in de rechten aan de Universiteit te Gent.
Sedert 1971 is hij ingeschreven als advocaat aan de balie te Gent.

Herbert Overdenborger is vennoot in de advocatenassociatie Moors & Vennoten.
Voornaamste werkterreinen binnen het kantoor :

Verbintenissenrecht
Notarieel recht (onroerend goed, erfrecht en notariŽle procedures)
Handelshuur
Gezins- en familierecht
Lichamelijke schade
Strafrecht
Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht
Verkeersrecht
Wettelijke bepalingen :

Mr. Overdenborger is advocaat in België en is ingeschreven aan de balie van Gent. Het kantoor van Mr. Overdenborger is gevestigd te 9000 Gent, Fortlaan 77. Mr. Overdenborger oefent het beroep van advocaat uit als vennoot van de C.V.B.A. Moors & Vennoten, een associatie in de zin van het Reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 8 november 2006 betreffende samenwerkingsverbanden tussen advocaten en betreffende eenpersoonsvennootschappen van advocaten. De zetel van het kantoor is gevestigd te 9000 Gent, Fortlaan 77. Het ondernemingsnummer van het kantoor van Mr. Overdenborger is 0428.053.377
Copyright ©2019 Advoganda.  |  Legal  |  Privacy Policy  |  Sitemap

Created by Pixcell & Internetfabriek